Case study on Dream Greed

This is one of the case studies made by professor regarding greed dream. which has been translated from Bisaya to English.

10:19 AM local time THU 4:07 PM Good morning po. Please I need you to interpret my dreams. It goes like this. Ang venue kai balay sa along Lola. Dos andanas iyang balay. Sa akong damgo, diha daw ko sa ubos ug kalit nahangaran nako akong apohan nga nidikit sa pader kilid sa bintana ug gi likosan sa usa ka halas, taas kaayo ang halas, ang gidak on murag makumkom ra sa usa ka regular size nga kamot. Rough ang texture sa halas ug gray ang color. Sa dihang nakalingkawas akong Iola, kai gidakop sa akong ig agaw ang halas ako daw ni gikuha. Gamay ang ulo sa halas. Imbes nga isira ang baba sa halas, pagkuha nako nakanganga kini ug sa makapila ka higayon napaakan ko. Unsay pasabot ani? Below is the full interpret of dream:

case study dream greed case study dream greed case study dream greed

Categories Case StudyTags , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close